SỨ MỆNH: STEM Hub được hình thành với sứ mệnh kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các cá nhân và nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục STEM, qua đó cùng góp sức cho sự lớn mạnh của cộng đồng giáo dục STEM, mang đến những thay đổi tích cực cho giáo dục và sự phát triển bền vững của đất nước.

TẦM NHÌN: STEM Hub mong muốn trở thành nơi quy tụ được những cá nhân tài năng và tâm huyết với sự phát triển của giáo dục STEM, đưa giáo dục STEM trở thành một mũi nhọn để góp sức đổi mới mạnh mẽ nền giáo dục và khoa học công nghệ của nước nhà.

GIÁ TRỊ: TỰ DO . TRÁCH NHIỆM . HỢP TÁC . SÁNG TẠO . DẤN THÂN

stem-hub-8-9-copy